Boligprisene fortsetter å stige: – Har overrasket i årets to første måneder

Boligprisene steg med 1,4 prosent i februar, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 4,9 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var litt over 4,4 millioner kroner ved utgangen av februar.

– Boligmarkedet har overrasket i årets to første måneder, og utviklingen er langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av 2023, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene tok seg noe opp mot slutten av fjoråret, og i januar steg de med 3,4 prosent. Da meldte Lauridsen i Eiendom Norge at boligmarkedet er tilbake.

Ekspertene er uenige om utviklingen i prisene i 2024 og hvordan de vil slå ut på styringsrenta.

I desember hevet Norges Bank styringsrenta til 4,5 prosent, og flere banker fulgte etter med å heve boliglånsrenta. I slutten av januar holdt sentralbanken styringsrenta uendret.

Norges Bank har lagt opp til et rentekutt i 2024. Det kommer trolig først til høsten.

(NTB)