Reduserer fiskeoppdretten fra Karmøy til Stad

To av tretten soner i fiskeoppdrettene langs norskekysten blir nødt til å reduserer oppdretten på grunn av for mye lakselus. Sonene som nå har har fått rødt lyst av staten er Nordhordland-Stad og Karmøy-Sotra, og må inntil videre reduserer oppdretten med 6 prosent. 

Nivået på lakselus avgjør sonenes status, som deles opp i rødt, gult og grønt lys. Rødt lys betyr at oppdrettssonen må reduserer laksebestanden. Gult tilsier at oppdretten skal fortsette uendret, mens grønt lys betyr at sonene kan øke bestanden. Andre soner i landet er og påvirket. Blant annet har Ryfylke, sammen med sonene fra Stad til Bodø fått gult lys av regjeringen. I alt er fem soner nå gule, mens de resterende seks sonene har grønt lys.

(Vigan S. Christensen/NTB)