Systemet sviktet: – Moren min ble en kasteball for kommunen

Første nyttårsdag fikk moren en skade etter et fall. Familien var deretter vitne til tre forflytninger av damen, på tre uker. Nå mener de at Stavanger kommune har sviktet dem.

ILLUSTRASJONSBILDE: Flere mener tilbudene til eldre i Stavanger burde forsterkes. Det må gjøres noe med

Foto: sabinevanerp/pixabay

Av: Caroline Fjellestad

– Jeg ventet lenge med henne for at hun skulle få et rom. Det gikk flere timer. Til slutt måtte barnebarnet hennes, min datter, avløse meg, sier Mette Galta.

Både hun, datteren, og faren har dårlig erfaring med hendelsen. Galta har vært i kontakt med flere av de ansatte om flyttingen, og mener at sykehjemmene har en betydelig mangel på plasser til de eldre. Det ble i tillegg tyngre for de pårørende å besøke henne, når ingen av de tre sykehjemmene var i deres egen kommunedel.

Håper på et bedre helsetilbud

– Det er viktig at Stavanger kommune har gode helsetilbud for eldre, sier bystyremedlem Tina Nådland (Ap)

Nådland ble kontaktet av Galta etter hendelsen med moren, og har nå sendt et brev med spørsmål til administrasjonen i Stavanger kommune.

Kritisk til helsetilbud: Bystyremedlem Tina Nådland (Ap)
stiller spørsmål til kommunens metoder rundt forflytting av pasienter
Foto: Siri Sverdrup

– Spørsmålene jeg har stilt handler om hvor vanlig, eller uvanlig denne typen forflytning er, og om hva som kan gjøres for at andre ikke havner i samme situasjon, påpeker Nådland.

Nå håper både hun, Galta, og familien til den gamle damen at noe gjøres, slik at så få som mulig må oppleve dette. Damen har blitt satt på venteliste til sykehjemmet i hennes egen kommunedel, der hun opprinnelig ønsket å være.

Videre ønsker Nådland å stille et nytt spørsmål til administrasjonen, når saken tas opp kommunalt 12. mars. Hun vil at kommunen skal redegjøre for kapasitet til utbygging av et nytt sykehjem, slik at det blir flere plasser til de eldre.

Lang ventetid på sykehjemsplasser

– En nasjonal anbefaling sier at kommunen bør ha plasser til 20 prosent eller mer av innbyggerne over 80 år, sier bystyremedlem (Ap) og pensjonert lege, Sverre Uhlving.

Uhlving påpeker at kommunen må betale en avgift dersom en pasient må forbli på et sykehus fordi sykehjemmene ikke kan ta dem imot. Bakgrunnen for denne avgiften er at sykehusenes såkalte «korridorpasienter» ikke får tildelt et rom.

– Det var en uheldig, og beklagelig situasjon hun ble utsatt for, og kommunen er nødt til å prøve å tilrettelegge for de eldre med tanke på sykehjemsplasser, sier legen.

Uhlving nevner planer om utbygging av et nytt sykehjem som skal skje etter sommeren. Det nye sykehjemmet vil bidra til at flere eldre får plass, og slipper å bli flyttet på flere ganger.