Økende kjønnsforskjeller i høyere utdanning – grunnen er kanskje ikke det du tror

Utdanningsnivået øker hos menn og kvinner, men andelen kvinner med høyere utdanning øker raskere enn menn, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Av: Åsil Rangnes Hettervik

– Vi ser at kjønnslikestillingen sakte går i riktig retning, men i høyere utdanning ser vi at kjønnsforskjellene øker, sier likestillingskoordinator Hanna Stangebye Arnesen i SSB.

I alle norske kommuner er det en større andel kvinner med høyere utdanning enn menn, skriver NTB i en nyhetsmelding basert på statistikk fra SSB. I over halvparten av kommunene har færre enn 20 prosent av mennene høyere utdanning, mens det samme gjelder kun i en kommune for kvinner.

Hva kan være årsaken?

Liza Reisel, forsker ved institutt for samfunnsforskning, kan gi noen mulige forklaringer på tallene fra SSB. Hun presiserer et faktum som mange fort glemmer i vurderingen av kjønn i høyere utdanning. Nemlig hva man klassifiserer som høyere utdanning.

Lisa Reisel ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Institutt for samfunnsforsking

– De to største kvinnedominerte faggruppene er barnehagelærerutdanninger og pleie- og omsorgsfag. Menn dominerer i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag. Lønnsnivåene på disse yrkesgruppene er relativt like, men likevel klassifiseres barnehagelærerutdanninger og pleie- og omsorgsfag ofte som høyere utdanning, i motsetning til elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, sier Reisel.

Det kan være mange årsaker til at jenter og gutter velger ulikt, blant annet interesse, normer og forventninger i samfunnet. Den vanlige tanken om at jenter ofte har høyere utdanning grunnet karakterer på videregående, kan være en misoppfatning.

– De fleste kvinnedominerte yrkene har karaktergrenser som på et generelt plan vil være like oppnåelig for gutter. Derfor kan det heller være valget baseres på hva som oppleves som en passende yrkesvei, sier Reisel.

Videregående elevenes tanker

På UiS er det åpen dag. Elever fra videregående har tatt turen, slik at de kan bli klokere på valgene de skal ta i forhold til utdanning. Theo Åkenes fra Dalane videregående er en av dem. Åkenes ønsket tidligere å bli tømrer, men har nå tatt påbygg for å kunne ta høyere utdanning.

– Det var kjempekjedelig å være tømrer. Kunne jeg valgt på nytt hadde jeg gått studiespesialisering. Jeg vil ha flere muligheter, og jeg vil blir rik, sier Åkenes.

Theo Åkenes på UiS sin åpen dag. Foto: Åsil Ranges Hettervik

Nora Toft Hana og Vilde Birkeland var også på åpen dag på UiS. De er opptatt av å ta høyere utdanning, selv om de er usikre på hvilken retning de vil gå.

– Det er viktig for meg å gjøre noe jeg er interessert i. Jeg vil ikke bare jobbe for å få penger, men en viss økonomisk frihet er selvfølgelig viktig for meg, sier Hana.

– For meg er det ikke så viktig hva jeg skal bli, jeg har tenkt på mye forskjellig. Det viktigste for meg er å ikke måtte leve på minstelønn, sier Birkeland.

Nora Toft Hana og Vilde Birkeland er fortsatt usikre på hvilken retning de skal gå, men er sikre på at de skal ta høyere utdanning. Foto: Åsil Ranges Hettervik