Økende kjønnsforskjeller i høyere utdanning – grunnen er kanskje ikke det du tror

Utdanningsnivået øker hos menn og kvinner, men andelen kvinner med høyere utdanning øker raskere enn menn,…

Nytt KI-prosjekt i skolen: – Når man leser ting man bryr seg om, engasjerer man seg dypere

Human Reading Assesment tar hensyn til elevers interesser. Prosjektet vil sette eleven i fokus for å…