Gressbrann i Vindafjord

Det er blitt meldt en gressbrann nær hyttefeltet, Kragen, i Vikedal. Det er en fare for spredning til hytter i nærområde. Personer som befinner seg på stedet prøver å slukke brannen.

Det er ukjent på hva som har forårsaket brannen.

Nødetatene er på vei til stedet.