Uautoriserte dronepiloter: – De gir hobbyen et dårlig rykte

I løpet av flyplassenes første år med droneavdekkende teknologi har Avinor oppfanget over 1450 uautoriserte flygninger med droner ved deres flyplasser. Drone-entusiast Atle Rinø mener at regelbryterne sårer sitt eget miljø.

Atle Rinø lager sine egne droner, og passer godt på å følge regelverket. Foto: Christian Nesheim

Av: Christian Nesheim

Avinor anslår at rundt halvparten av alle droneflygninger rundt norske flyplasser er uautoriserte. Det vil si at droneoperatøren ikke har meldt i fra om flygningen til det lokale flytårnet, dersom man skal fly innenfor fem kilometer av en flyplass.

– Det gjør meg sint, fordi de sårer drone miljøet ved å bryte retningslinjene, sier en oppgitt Rinø.

Han opplever at hver gang det skjer en ulykke med drone involvert så har reglene bare blitt strengere og strengere.

– Det er ødeleggende på flere nivåer. For oss som tar hobbyen på alvor blir de innskrenkende reglene vanskeligere å forholde oss til, det går også utover ryktet vårt. For nybegynnere har terskelen for å begynne med droneflygning blitt så høy, at det er kvelende for miljøet, fortsetter han.

Stort forbudsområde

Dersom du skal fly drone må du gjøre deg kjent med det gjeldende forbudsområdet. Her er all droneaktivitet i utgangspunktet forbudt, men du kan be flytårnet om tillatelse til flygning enten via telefon eller appen Ninox Drone.

I det markerte området må du varsle flytårnet før du sender opp dronen din. SKJERMDUMP: Avinor.

– Autorisert droneaktivitet er droneflyvninger som er meldt inn til lokalt kontrolltårn, og som har mottatt tillatelse til å fly innenfor forbudssonen på fem kilometer fra en lufthavn, forteller Kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene Wattanapradit Jensen.

Avinor påpeker at det er droneoperatørens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk og forbudssoner før man sender opp dronen. Jensen understreker at dersom man flyr drone blir man en del av lufttrafikken. Dermed er det viktig at man er bevisst over ansvaret dette innebærer.

– Dersom en uautorisert drone oppdages innenfor forbudssonen på fem kilometer, varsles Politiet.

Straffen for droneoperatører vil variere, men flyr man uautorisert risikerer man i minste fall store bøter og konfiskering av dronen. For enkelte kan straffen være spesielt hard.

– Man kan også risikere fengsel, og utenlandske dronepiloter kan bli utvist fra landet, sier Håvard Vikheim, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet.

Ikke bare bevisste lovbrudd

Rinø tror at til tross for den omfattende opplæringen man må gjennom for å bli sertifisert drone operatør, så er det mange i miljøet som ikke kan reglene ordentlig.

– Noen gjør det nok fordi de ikke bryr seg, og bare lukker øynene for alt av regler. Stort sett tror jeg det er folk som ikke vet hvor omfattende forbudssonen faktisk er, sier drone-entusiasten.

Han tror også at det er en liten gruppe mennesker som bruker dronene for å skape kaos på flyplasser, og at det er i hovedsak disse som har gitt hobbyen det dårlige ryktet.

Luftfartstilsynet setter nå i gang en større kampanje hvor de oppfordrer folk til å ta dronelappen. Dette er i håp om å minke antall uautoriserte droneoperatører og forhindre potensielt fatale uhell.

Det er påbudt å registrere seg som droneoperatør om dronen er over 250 gram og/eller har kamera. Denne dronen kunne Rinø ikke styrt uten å ha tatt dronelappen. Foto: Christian Nesheim

Håvard Vikheim er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet. Han tror det er flere grunner til at droneoperatører flyr innenfor forbudsområdet til flyplasser, selv uten tillatelse.

– Det er nok kanskje litt forskjellig. Noen ganger så kan det være at folk ikke har satt seg inn i det regelverket som gjelder for droneflyging. Noen andre igjen bryr seg ikke, eller tar sjansen på å ikke bli tatt, selv om vi håper og tror at dette er mindretallet, forteller Vikheim.

Seks regler for en dronepilot

For å fly lovlig opplyser Avinor om at man burde følge disse enkle retningslinjene:

1.         Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no

2.         Last ned appen Ninox Drone, gjør deg kjent med forbudssoner og registrer flyvningen din.

3.         Hold dronen innenfor synsrekkevidde.

4.         Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.

5.         Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldende sikkerhetsavstander.

6.  Ta hensyn til andres privatliv og følg datatilsynets regler for bruk av foto og video av andre personer.