Sykkelstamvegen førte til rettssak mellom Kvadrat og Statens Vegvesen

Sykkelstamvegen er ikke planlagt ferdig før 2026. Byggeprosjekt har påvirket flere eiendommer i nærheten, og Statens vegvesen endte opp med å betale flere millioner i erstatning.

Utbyggingen av sykkelstamvegen fikk store konsekvenser for Kvadrat kjøpesenter. Foto: Kvadrat

Av Lina Bulien, journalist

– Hele sykkelstamvegen fra Sandnes til Stavanger er planlagt ferdig sommeren 2026. Vi planlegger å åpne strekket fra Oalsgate til Kvadrat til påske, skriver Øyvind Ellingsen, seniorrådgiver kommunikasjon for Statens vegvesen, i en mail.

Det var planlagt at byggingen av den nye sykkelstamvegen, også kalt sykkemotorveien, mellom Sandnes og Stavanger skulle vare fra 2012-2018. Arbeidet ble delt inn i fire forskjellige strekninger, og arbeidet for den første strekningen startet i 2014. Sykkelstamvegen og arbeidet rundt har fått store konsekvenser for virksomheter i nærheten. I 2021 møttes Kvadrat og Statens vegvesen i Jæren tingrett for å diskutere erstatning for inngrepet på Kvadrats eiendom. En av saksøkerne var Kvadrat kjøpesenter.

Slik skal sykkelstamveien se ut når den er ferdig. Foto: Kart hentet fra Vegvesen.no

Saksøkte Statens vegvesen

I følge saksdokumentene saksøkte Kvadrat Statens vegvesen fordi kjøpesenteret ville miste 60 parkeringsplasser permanent. Videre mente de at det ville påvirke senterets omsetning. Bransjen regner ut i fra at en parkeringsplass genererer omtrent en million kroner. Dermed konkluderte rådgiverne i Veridian et tap på 18,2 millioner kroner for det permanente tapet av parkeringsplasser.

Kvadrat konstaterte også at Statens vegvesen ikke viste til et alternativt areal eller område man kunne flytte parkeringsplassene til. Videre påpekte de at det var kritisk for dem å beholde alle parkeringsplassene, spesielt for ansatte. I saksdokumentet står det:

«Det er ikke realistisk å kunne redusere antallet ansatteparkeringer. Kvadrat har satt av et lite antall parkeringsplasser til alle ansatte, 154 plasser på 1400 ansatte«

Statens vegvesen sitt motforslag

Som svar på dette mente Statens vegvesen at Kvadrat kunne leie parkeringsplasser til de ansatte. For kundene kunne et billettsystem være til hjelp siden parkeringsplassene er gratis, og det er mulig at andre enn kunder benytter seg av dem.

I desember 2022 la Statens vegvesen rette for utkjøringsfelt på begge sider av Kvadrat. Dette gjorde at folk kunne komme seg lett inn til parkeringsplassen på tross av bygningsarbeidet. Retten så derfor ikke behov for erstatning basert på omsetningen disse parkeringsplassene ville generert.

Likevel fikk Kvadrat en erstatning på 9 459 000 kr, siden sykkelstamvegen tar opp deler av Kvadrat sitt område. Erstatningen dekket tapet av grøntarealer og parkeringsplasser.

Anket saken

Saken ble anket av Kvadrat. De mente summen ikke var tilstrekkelig, fordi tapet ville bli betydelig større. Denne gangen inngikk Kvadrat og Statens vegvesen en forliksavtale. I følge saksdokumentet lyder den slik:

«Statens vegvesen betaler et omforent beløp stort 12 000 000 kroner til Kvadrat (…) som fullt og endelig erstatningsoppgjør knyttet til tiltaket som saken/skjønnet omfattet.«

Statens vegvesen betalte også Kvadrat sine sakskostnader.

I 2020 gikk Ikea Forus til sak for å beholde parkeringsplasser. De tapte i retten mot Sandnes kommune og staten.

Ser fremover

Etter forliksavtalen ble inngått har det gode samarbeidet mellom Statens vegvesen og Kvadrat fortsatt.

Senterleder Renate Hjørnevik Meland forteller at dette har vært et omfattende prosjekt, med tanke på inngrepene i infrastrukturen. Likevel er hun nå positiv til sykkelstamvegen.

Meland sier at Kvadrat har klart å holde på det gode omdømmet. Foto: Jon Ingemundsen

– Til tross for utfordringene har vi hatt en vekst i besøkstall og omsetning. Nå ser vi fremover, og gleder oss til å ta i mot flere syklende besøkende, sier Meland.