Over halvparten av unge frykter å komme først til en ulykke

I en alvorlig ulykke kan hjelpen fra første mann på stedet være forskjellen mellom liv og død. Det viser seg likevel at mange unge kvier seg for å være først til ulykkesstedet og gjøre en fatal feil.

Norsk Luftambulanse har avslørt at mange unge mangler kunnskapen som skal til for å redde et liv. Foto: Karoline L. Sandvold / NTB

Av Christian Emil Nesheim

I en ny undersøkelse av Stiftelsen Norsk Luftambulanse kommer det frem at 58 prosent av unge mellom 15 og 25 år er redde for å komme først til en ulykke. Mangel på opplæring pekes på som en av årsakene til at så mange er redde for å gjøre feil.

– Førstehjelp er praktisk kunnskap, og det må jevnlig trenes for at det skal sitte. Spesielt i akutte situasjoner hvor liv er på spill, er trygghet på egne ferdigheter viktig for å unngå panikk, sier Stavangers avdelingsleder for førstehjelp i Røde Kors, Rune Byre.

Røde kors tilbyr noen ganger åpne førstehjelpskurs, men det viser seg at å få folk til å komme har vært vanskelig. Disse kursene er typisk gratis for medlemmene i Røde Kors, mens ikke-medlemmer må punge ut med 300 kroner, det samme som medlemsavgiften.

– Det å nå ut til unge har vært utfordrende, og å få de med på kurs er svært krevende. Jeg spekulerer litt rundt om det har noe med at de er redde for å vise hvor lite kunnskap om førstehjelp de egentlig har. Det sier generalsekretær for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius. – Å være den som tør å stikke ut hodet fra mengden og faktisk gjøre noe i en akutt situasjon, det krever litt mot. Så vi må nok som samfunn jobbe med å motivere ungdom, fortsetter han.


Dette gjør du om du ankommer et ulykkessted

  • Dersom det er en trafikal ulykke er det viktig å ivareta egen sikkerhet. Sikre derfor området før du ferder ut i veibanen.
  • Ring 113 med én gang. Om du går bort til de skadde, kan du risikere å bli opphengt i å hjelpe og glemme å ringe 113 så tidlig som mulig.
  • Si hvor du befinner deg.
  • Hold kontakt med AMK-sentralen. Du er deres forlengede øyner, og de vil veilede deg på hva du skal gjøre.
  • I forkant er det lurt å gå på førstehjelpskurs. Livredning er en praktisk egenskap og da gjelder det å være forberedt.

Å treffe unge krever penger til markedsføring, og når kursene er gratis og uten oppmøte er det et vanskelig tilbud å opprettholde.

– Utfordringen med å holde åpne kurs er faktisk å få folk til å komme. Dessverre har det vist seg at terskelen for å møte opp er for lav om man ikke må betale. Folk tenker gjerne det ikke er så viktig å komme når det er gratis, sier Byre.

Ansvaret er ikke hos ungdommen

Selv om de unge topper statistikken over å være redd for ansvaret det å være først på et ulykkessted innebærer, så mener Lossius at det er først og fremst institusjonene som må tilby bedre opplæring.

– Ansvaret for å tilrettelegge for at unge kan ta kurs ligger hos skolene og fritidsarenaene. Ikke hos ungdommen, sier Lossius.

I følge Arbeidstilsynet burde alle bedrifter holde førstehjelpskurs med ett til ett og et halvt års mellomrom. Foto: Lise Åserud / NTB

Gjennom 13 år med skolegang er det ikke uvanlig å kun hatt deltatt på ett eller to hjerte og lungeredning kurs. Generalsekretæren påpeker at mer fokus på å lære folk denne kunnskapen fra en ung alder, vil kunne redde flere liv.

– Førstehjelp og kunnskap om hvordan man håndterer en ulykke vektlegges altfor lite i skolen og samfunnet ellers. Og det er synd fordi ansvaret for å redde liv ligger ikke bare hos ambulansearbeiderne. Om du får hjertestans så må de rundt deg gjøre noe. Det er de som får tidlig hjelp som overlever, sier Lossius.

Noe av ansvaret har blitt gitt over til trafikkopplæringen, hvor førstehjelpskurs er en del av det trafikale grunnkurset. Likevel er det ikke alle som tar lappen, som også kunne trengt opplæring i førstehjelp.

Kurs til flere tusen

På tross av fokuset på å få vanlige folk til å bli med på førstehjelpskurs, forteller Røde Kors sin nettside noe annet. Deres billigste kurs for bedrifter koster nemlig opp mot 8000 kroner.

– Dette er kurs for bedrifter som vil leie oss inn for å holde et kurs for 15 av deres ansatte. Dersom enkelt personer vil ha et kurs, så kan de komme på et av våre åpne kurs, sier Byre.

Byre opplyser om at overskuddet fra kursene går til det lokale Røde Kors for å bedrive redning.

– Førstehjelpskurs tenker jeg må bli allemannseie. Hjertestans diskriminerer ikke på inntekt eller sosioøkonomisk status, det skjer med hvem som helst, svarer Lossius.