Trafikkontroll på Jæren


Fleire gebyr og førelegg blei i morgontimane utskrive på Kåsen då var politiet og Statens Vegvesen patruljerte. 

 
raud bil stor  
Jæren: Ei rekkje køyretøy vart stoppa.  
Av: Toralf Larsen Vallestad  
Heile 32 køyretøy blei i dag stansa i kontroll i 07:00-11:30-tida i dag. Statens Vegvesen samarbeidde med politiet på Bryne i denne saka.   
Dagens hovudfokus var ulovleg modifisering av køyretøy. Det er nemleg ulovleg at ein modifiserer køyretøy som firehjulingar og traktorar slik at dei får ei høgare toppfart enn kva dei er bygde for. 7 sjåførar hadde gjort ulovlege justeringar på køyretøya sine og blei dimed politimelde. Statens Vegvesen ber foreldre om å vera varsame når dei lèt borna køyra, og om at foreldra påser at ulovlege modifiseringar ikkje tek stad.  

 

 
   

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *