Færre får HIV


Det er for første gang siden 2001 registrert under tohundre HIV-tilfeller på et år i Norge. Trenden med nedgangen fortsetter, det viser en rapport fra folkehelseinstituttet.

 
HIV stor729  
NEDGANG: Færre får HIV nå enn før. Foto: Jarl A. R. Hjelle  
Av: Jeanette Bjermeland Midbøe og Maja Hunnestad  
Dato: 11.03.2019

I 2017 ble det meldt om 213 smittesituasjoner, mens det i 2018 ble meldt om 191. Nedgangen er spesielt hos menn som har sex med menn, men det er også merket en nedgang hos heteroseksuelle som er smittet.
 
– Det finnes flere årsaker til at hyppigheten er blitt mindre. Blant annet er flere blitt flinkere til å teste seg, man bruker oftere kondom, og PrEP, sier legen Lars Magnus Eriksen.
 
Varer livet ut
 
HIV er en infeksjon man ikke kan bli kurert for. FHI skriver i rapporten at smitteoppsporing er et svært viktig tiltak i det forebyggende arbeidet. De har et mål om å finne smittekontaktene til alle som er HIV-smittet i Norge. Det er også blitt bedre forebyggende behandlinger etter at diagnosen er satt.
 
– HIV varer livet ut, men heldigvis er det utviklet ganske god antivirus behandling som gjør at risikoen for å utvikle AIDS på sikt er ganske lav, sier Eriksen.
 
Smitte
 
HIV er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Aids er diagnosen som brukes ved langtkommet HIV-infeksjon med komplikasjoner. Definisjonen er hentet fra FHI.
 
– HIV smittes i all hovedsak via kroppsvæsker, blod, sæd, vaginal sekret, men også via morsmelk. Den vanligste måten å bli smittet på er via seksuell kontakt, dette står for rundt nitti prosent av alle som blir HIV-smittet. Det finnes en rekke forebyggende tiltak, det viktigste tiltaket vil alltid være bruk av kondom, sier Eriksen.
 
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *