Barn og unges medievaner

Voksne som barn bruker stadig mer tid på medier, men mange barn lever et liv i en digital verden hvor de voksne ikke har innsyn. Få er klar over hva mediebruken gjør med oss på godt og vondt. Kristen Friskole på Jørpeland hadde denne uken besøk av barnevakten der tema var mediebruk blant barn.

 
Barns mediebruk stort  
ØKT MEDIEBRUK: FIFA, Minecraft, GTA og Call of Duty er populære spill blant barn og unge.  
Av: Åshild Hus og Jeanette Bjermeland Midbøe  
Dato: 13.03.2019

Ni av ti barn og unge bruker ett eller flere sosiale medier, og andelen øker med alderen.
Gutter bruker mer tid på spill, mens jenter ligger på toppen når det gjelder tidsbruk på sosiale medier og mobil.
Det viser Barn og medier- undersøkelsen 2018, hvor 9-18-åringer ble spurt om medievaner og opplevelser.

 
Strever med sosiale relasjoner
 
Rektor ved Kristen Friskole, Liv Hege Braseth tror medier er ett av områdene i livene til barn og unge hvor det lett kan oppstå vanskeligheter.

– Det handler om at de strever med sosiale relasjoner og når de da kommer bak en skjerm og skal forholde seg til hverandre, kan det lett bli misforståelser med tanke på kommunikasjon.

Snapchat er det mest brukte sosiale mediet blant barn og unge. I Medieundersøkelsen oppgir omtrent syv av ti at foreldrene vet om alle sosiale medier de bruker. Denne andelen synker etter 12-års alderen.

 
Foreldre påvirker barna mest
 
Barnevakten vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. På Jørpeland var fokus på hvordan foreldre og lærer kan engasjere seg i barn og unges mediehverdag på en god måte.

– Jeg tror mange foreldre opplever at de ikke henger helt med fordi barna gjerne er enda mer på og blir kjent med nye ting, som foreldre ikke har helt føringen med, sier Kristian Berntsen fra Barnevakten.

Berntsen, som var dagens foredragsholder poengterte at det er foreldrenes mediebruk som påvirker barna mest.

Med fire unger som skal hit og dit, klarer ikke Margrethe Tønnesen å følge med på hva de gjør til enhver tid.

– Ungene vet ikke at du sjekker mail, leser nyheter og gjør mye. De ser bare at du holder på med en skjerm.

Foreldre har hovedansvaret for at barna har balanse i hverdagen. Barnevakten peker på at mediehverdagen blir enklere om foreldre i klassen eller i venneflokken kan komme til enighet om noen felles rammer.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *