Mangel på barnehageplasser: Ikke alle vil få

Mangelen på barnehageplasser er et problem i Stavanger. Fristen for årets barnehageopptak var 1. mars, og ikke alle barn får en plass. 

Virksomhetsleder i Jåttå barnehage, Erlend Norheim. Foto: Kathrine Vikne Holth

Av: Kathrine Vikne Holth

– Vi presser en allerede belastet sektor.

Leder i Jåttå barnehage, Erlend Norheim mener at kvaliteten i barnehagen kan bli dårligere med flere barnehageplasser. 

Mangel på barnehageplasser 

Dagens ordning har for lite barnehageplasser å tilby. Jåttå barnehage er Stavanger sin største barnehage. De har over 70 ansatte og 210 barn. Imidlertid er det fortsatt ikke alle som får en plass. 

– Vi har hatt noen på venteliste, men det varierer fra år til år. Alle får dessverre ikke plass, forteller Norheim. 

Soveområdet i Jåttå barnehage, som har over 210 barn. Foto: Kathrine Vikne Holth

Viktigheten av å gå i barnehage

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) går nesten 94 prosent av barn i alderen 1 til 5 år i barnehage. Likevel er det et kjent problem at ikke alle barn får barnehageplass. Blant annet må barn født sent på året ofte vente et år.

– Manglende barnehageplass kan også føre til uheldige konsekvenser for barnet, forteller nestleder i Utdanningsforbundet, Helene Andersen. 

I oktober ble det lagt fram en rapport fra Ekspertgruppen. Det handler om barn i fattige familier. Større deltakelse i barnehagen styrker læring og utvikling i tidlig alder. Dette viser rapporten.

Videre sier Andersen at gode barnehager er svært viktig for barna. Vi har derfor fokus på å innføre et fleksibelt barnehageopptak.

Nytt tilbud fra januar

Tidligere i høst ble en prøveordning for et mer fleksibelt barnehageopptak diskutert i Stavanger. Nå har ordningen kommet på plass. Den nye ordningen bidrar til at barn født så sent som i desember, kan få barnehage plass allerede i januar det påløpende året.

– Et mer fleksibelt barnehageopptak bidrar til flere barnehageplasser. Samtidig vil det øke behovet for utdannet personale.

Nestlederen er positiv, men frykter at kvaliteten blir dårligere med flere plasser.