Organisasjon jobber for å hjelpe mennesker med å integrere seg – mer om dette i dagens TV-sending

Organisasjonen FLAM jobber for at mennesker skal integrere seg i samfunnet. Se mer om hvordan de jobber på dagens sending i dag kl 17:00.

Sendingen kan du se her