Fiskehelserapporten: Grieg Seafood lykkes med å redusere dødeligheten

Fiskehelserapporten for 2023 har blitt publisert, og dødeligheten i norsk fiskeoppdrett er på 105,4 millioner. Det…

Røde tall for fastlands-Norge – NAF mener nye avgifter for elbiler har skylden for fallet

I januar sank brutto nasjonalprodukt (BNP) i Fastlands-Norge med 0,2%. Det største bidraget til fallet kom…

Næringslivet tar opp kampen mot kreft

Tirsdag formiddag møttes næringslivet i Stavanger til en ringedugnad. Med et mål om å samle inn…