Fiskehelserapporten: Grieg Seafood lykkes med å redusere dødeligheten

Fiskehelserapporten for 2023 har blitt publisert, og dødeligheten i norsk fiskeoppdrett er på 105,4 millioner. Det er de høyeste dødelighetstallene som er representert så langt. Likevel har det internasjonale sjømatselskapet Grieg Seafood, opplevd en nedgang i dødelighet blant deres fiskebestand.

Oppdrettsfisk har hatt en stor dødelighet under produksjonen i flere år.

Av Mina Jensen Sabetzadeh

På tirsdag publiserte Veterinærinstituttet fiskehelserapporten, som viste at det fortsatt er stor dødelighet i norsk fiskeoppdrett. Selskapet Grieg Seafood har opplevd mindre dødelighet ved hjelp av post-smolt metoden.

Post-smolt metoden går ut på å korte ned laksens eksponering i sjøen, da det er her risikoen for lus og andre forurensinger i laksebestanden oppstår.

–Målet vårt er å kunne ha alle våre laksebestander under ett år i sjøen, forteller Kristina Furnes som jobber i Grieg Seadfood.

Tradisjonelt sett så er laksen ett år på land i ferskvannsbasseng, og deretter settes fisken i sjøen i ett til to år.

Dødeligheten i sjøen

Ifølge fiskerapporten har laks i sjøfasen den største dødeligheten både i antall og i prosentvis.

– Infeksjonssykdommene er et omfattende problem både for fiskens velferd og overlevelse i sjøen, sier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet til NTB.

Infeksjonssykdommer er den viktigste årsaken til dødelighet. Videre har skader fra maneter hatt en økning i 2023.

Ifølge rapporten viser den til at 65,3 millioner fisk døde i sjøfasen av produksjonen i 2023.

Ny teknologi gir gode resultater

–Vi begynte planleggingen av det første post-smoltanlegget i 2016, og det er først nå vi begynner å se ordentlige effekter. Det tar nemlig tid å utvikle og få testet ut ny teknologi i vår bransje, på grunn av de lange produksjonssyklusene, sier Furnes.

I 2023 hadde Grieg Seafood en dødelighet på 13%, mens resten av næringen opplevde en dødelighet på 22%. Dette viser at post-smolt metoden gir en lavere dødelighetsrate sammenlignet med gjennomsnittet for næringen.

Nå har Grieg Seafood en plan om å ta i bruk det nye post-smoltanlegget i Årdal fra høsten. Furnes forventer at dødeligheten går videre nedover de neste årene, når de får tatt i bruk all kapasiteten i det nye anlegget.

– Det eksisterer mye kunnskap om hvordan smitterisiko kan reduseres, og det er et stort potensial for forbedring, sier Brun til NTB.